Ritsuka přemýšlí…

Ptá se co má dělat, co si má myslet. Ale nakonec se, jako pokaždé, obrátí k Seimeovi. K Seimeovi, který už nemůže odpovědět.

Ritsuka vzpomíná na Agatsumu Soubiho, dospělého mladého muže, který ho políbil v parku. Na jeho vůni. Na jeho slova, když prohlásil, že Ritsuku miluje.


Vzpomíná… Ale na co vlastně, když už jednou paměť ztratil?


Epizoda 2, Memoryless - Bez vzpomínek.


Ritsuka je u své psycholožky, kam dochází každou středu. Zdá se být neklidný a doktorka se ho zeptá, co se děje.
Ritsuka vysloví otázku, která ho trápí ze všeho nejvíc. Kdyby si vzpomněl na starého Ritsuku z doby před dvěma lety, zmizelo by jeho současné já?
Ale doktorka nezná odpověď. Zeptá se, jestli to Ritsuku hodně trápí.
Chlapec pokrčí rameny a prohlásí, že jeho život je stejně nudný a nezajímavý.
A jeho matka stejně stále čeká na někoho jiného, kdo by se vrátil domů. Ne na současného Ritsuku…

Cestou domů Ritsukovi v hlavě zní doktorčina slova, že člověk má přece dovoleno žít sám pro sebe, tak, jak si přeje. Že on je sám sebou a docela v pořádku.

Není vůbec zlé být sám sebou, přemýšlí Riskuka, když vstupuje do svého domu.

Ale jeho současné já není tím pravým Ritsukou, pokud se týče jeho matky. Ta mu ranami a ostrými střepy z rozbité vázy potvrdí jeho domněnky. To, že starý Ristuka zmizel je hřích a on vlastně i věří, že je trestán po právu…

Druhý den ráno ve škole, sedí Ritsuka s ovázanými ranami ve své lavici a nikoho si nevšímá. Ale Yuiko je Yuiko a nenechá Ristuku napokoji. Vyzvídá, co se mu stalo. Když jí chlapec neodpoví, nevzdává se.
Uprostřed hodiny pojednávající o vzácnému druhu koček, které žijí jen na jediném místě v Japonsku, se Ritsukovi snaží omluvit za své předchozí chování.
Chlapec se ji snaží odmítnout, ale Yuiko je tak úporná, až vykřikne nahlas, že se chce s Ritsukou kamarádit a přeruší tak celou hodinu.

Učitelka ji upozorní, že jsou uprostřed vyučování a aby už nevyrušovala. Ritsuka se po tomto extempore vzdá. Nechce přitahovat více pozornosti a Yuiko odpustí. Dívka však ihned využije jeho ústupku a zeptá se, co to Ritsuka čte. Přece jim bylo nařízeno pracovat na jiné věci.

Ritsuka odpoví, že nejvíc nenávidí lidi, co dělají přesně to, co se jim řekne… Yuiko nad tím chvíli uvažuje a pak se znovu zeptá, co to vlastně čte za knížku.
Nad Ristukovou odpovědí se začne hlasitě podivovat, jméno Nietche jí zní směšně.
Za všeobecného posměchu spolužáků je znovu napomenuta, a pak už se neodváží na sebe víc upozorňovat.

Přesto neodolá úplně. Po skončení vyučování Ritsuku dohoní a chce společně s ním jít domů. Ritsuka ji varuje, že s ním ji nečeká nic dobrého. Yuiko se urazí, že ji neoslovuje jménem, ale Ritsuka si stojí na svém. Bude jí říkat tak, jak chce…
A náhle je tu On… Soubi. Čeká na Ritsuku před školou. Postrádal ho... Ritsuka téměř nevěří, že ho vidí. Pak ale sáhne do batohu a natáhne k Soubimu ruku s obálkou. Ten se podivuje, snad mu Ritsuka nenapsal milostný dopis? To chlapec rozhořčeně odmítne.

Ne, Ritsuka Soubimu přinesl jejich společné fotky z parku…

Yuiko, jako vždy v nejnevhodnější okamžik, přijde a chce vědět, kdo je tajemný cizinec s Ritsukou. Přes jeho neochotu se chvěje nadšením a chce představit. Ritsuka ji ignoruje a místo toho pozve Soubiho, jestli se s ním nechce projít. Yuiko chce jít okamžitě také, ale Ritsuka ji nevybíravě odmítne. Musí se Soubim vyřešit důležité věci.

Pár se společně prochází za městem. Ritsuka touží po jediném - po vysvětlení. Uhodí na Soubiho, chce vědět, kdo zabil jeho bratra. Soubi se vyhne přímé odpovědi, ale slíbí, že pokud bude Ritsuka chtít, tak pro něj bratrovy vrahy zabije. Zároveň jedním dechem vyzná Ritsukovi lásku.

Ritsuka od něj uteče. Soubi je divný. Nedokáže pochopit jak někdo může jedním dechem slibovat lásku a na druhé straně klidně uvažovat o vraždě…

Doma Ristuka vzpomíná na Soubiho slova. Jak se zeptal, jestli už objevil Seimeovu poslední vůli. Ritsuka o něčem takovém neměl ani tušení. Náhle se Soubi objeví u Ritsuky v pokoji. Jeho matka mezitím připravila večeři a volá ho k jídlu. Rozzuřeně prosí, aby šel dolů.
Soubi se nabídne, že ji umlčí, ale Ritsuka to odmítá.

Místo toho se posadí k počítači. Snaží se dostat do složky se svým jménem a použije heslo, bratrovo jméno - Beloved. Neúspěšně. Tak jaké je tedy jeho, Ritsukovo pravé jméno? zeptá se. A Soubi odpoví. Loveless. Ritsukovi se vůbec nelíbí, ptá se kdo ho vybral. Dozví se, že bylo vybráno už před tím, než se narodil…Je to něco jako osud…

Soubor v počítači se otevře a po obrazovce se rozběhne text. Pokud toto Ritsuka čte, je Seimeei mrtev. Zavražděn. Někým se Školy sedmi měsíců. Seimei odkazuje Ristukovi svého Fightera…

Ritsuka se rozčileně Soubiho zeptá, jestli za ním přišel jen proto, že mu to Seimei přikázal. Když Soubi přisvědčí, rozčílí se ještě víc. Všechna jeho slova o lásce k Ritsukovi byla jedna velká lež… Soubi ho miluje, protože mu to Seimei přikázal… Udělal by snad Soubi cokoli, co mu Seimei přikázal?

Vlastně ano, Soubi to potvrdí. Seimeiova slova byla pro něj zákonem. Ale teď je jeho pánem Ritsuka a on udělá všechno, co jen bude chtít… Dostal to příkazem.

Když Soubi znovu prohlásí, že ho miluje, Ritsuka se už neudrží. Je to špatné, láska se přece musí cítit v srdci, ne proto, že to někdo řekl. Prudce odhodí Soubiho ruku, která se ho jemně dotýkala na tváři. Už ta slova nikdy nechce slyšet.

Nemá nic. Ani Seimeie, Soubiho, ani matku. Nic mu nepatří. Dokonce ani on sám...

***

Ve škole Ristukovi spolužáci hledají informace na internetu o jeho starším bratru. Hledají senzace. Šuškají si o vraždě, o tom, že Seimei uhořel. Yuiko vejde do třídy a rázně je přeruší. Není to od nich správné. Ale ostatní se nedají zastavit. Spekulují o tom, jak je zvláštní, že Seimei zemřel na základní škole…

Do všeobecného vzrušeného křiku se ozve Ritsukův hlas. Přichází blíž. I on chce vědět, kdo zavraždil jeho bratra. Našli ho sedícího na jeho místě. Spáleného na uhel. Odporný smrad nešlo vyvětrat celé dny. To už ostatní nevydrží a dají se do křiku. Ritsuka ze třídy odchází.

Ale samozřejmě za ním vyběhne Yuiko. Volá, aby počkal, chce se za všechny omluvit. Ritsuka to odmítá přijmout, chce odejít pryč. Ale Yuiko, jak je jí vlastní, se nevzdává. Vykládá o tom, že si přeje s Ritsukou kamarádit, že ho má ráda.

Ritsuka ji zlostně okřikne. Taková slova by neměla říkat lehce. Ristuka nechce od nikoho slyšet, že ho miluje…

Vzápětí jsou vyrušeni. Znovu se na scéně objevuje Midori a Ai. Přicházejí Ritusku odvést. Na příkaz ze Školy sedmi měsíců. Ritsuka se okamžitě zarazí, rozhodně si chce promluvit. Pošle Yuiko zpět do třídy se slibem, aby o tom nikomu neříkala, že se s ní pak setká. Sám zamíří za odcházejícími Breathless.

V prázdné třídě se Ritsuka s párem bojovníků měří pohledem. První prolomí ticho Midori, zeptá se, co chce vlastně Ritsuka vědět. Toho pochopitelně zajímá jen jedné: Proč zabili jeho bratra. Otázka Breathless viditelně překvapí. A rozhodnou se neodpovědět.

Ritsuka tedy vysloví další otázku. Co je Škola sedmi měsíců a co od něj chce? Breathless okamžitě opáčí, zda se na to ptal Soubiho, když je teď jeho Fighter. Ritsuka se ostře ohradí, že Soubi s tím nemá nic společného… Stejně by mu určitě neodpověděl… nebo by lhal.

V tom okamžiku se v prostoru zatřepetá modrý motýlek… Soubi. Omlouvá se, že nechal Ritsuku tak dlouho čekat. Překvapený Ritsuka se nezmůže na nic, než na vzdech jeho jména. Je tam, vysoký, nebezpečný. A prohlásí o Breathless, že jsou spojenci těch, co zabili Ritsukova bratra.

Žádá Ritsuku, aby mu věřil, že jedině on pro něho může bojovat. Ritsuka souhlasí pod podmínkou, že mu Soubi vše později vysvětlí. A vzápětí už Soubi přijímá boj a aktivuje arénu.

Ritskuka se ptá, co má dělat. Breathless už spojili své síly a on se cítí bezradný. Soubi mu přikáže, aby zůstal stát za ním. Vysvětlí mu, že je Sacrifice. Ten, kdo je obětí. Breathless se zeptají, zda jsou připraveni. Že to tentokrát nebude stejné, jako před tím a okamžitě zahájí útok. Náhle jsou všude kolem ostré střepy.

Soubi je odrazí zpět na Breathless. Jeden střípek řízne Midoriho do ruky a vzápětí mu zápěstí spoutá stříbrný řetěz. Ritsuka se zmateně ptá, co to má znamenat. Omezení, vysvětlí mu Soubi. V boji je to Sacrifice, kdo na sebe bere poranění. Ritsuka jen užasle přihlíží.

Soubi prohlásí, že veškerá snaha Breathless porazit ho, je marná.

Ai se snaží Midoriho podpořit, ale ten svého Fightera okřikne. Musí bojovat, a ne si o něj dělat zbytečně starost. Upozorní ji, že jejich protivníci přece nemají stejné jméno, nebudou dost silní. Pokud se Ai podaří Ritsuku - Sacrifice spoutat, zranění se znásobí. Ai přikývne.

Soubi okamžitě obklopí sebe i Ritsuku ochranným štítem a čeká na útok. Ai vyšle silné kouzlo. Štít se otřese a Soubi kouzlo odvrátí, ale pak přece jen pomalu začne štítem po straně pronikat až k Ritsukovi. Vzápětí jeho zápěstí spoutají dva stříbrné řetězy. Soubi nedokázal vycítit, že útok ho nemine.

Ai znovu vyšle stejné kouzlo a Soubi, stejně jako poprvé, vztyčí ochranný štít. Midori prohlásí, že ti kdo mezi sebou nemají pouto lásky, útoku nedokáží odolat.

Vzápětí se jeho slova potvrdí a Soubiho i Ritsukův krk spoutají řetězy. Bolest se rozlije jejich těly. Ritsuka se ptá, zda Seimei také tímhle musel projít. Soubi přisvědčí. Zároveň ale povzbuzuje Ritsuku, že bolest dokáže překonat. Že v sobě přece má sílu. A pak si ho za řetěz přitáhne těsně k sobě.

Dlouze se mu podívá do očí, kde čte zmatek a nejistotu. Zašeptá, že Ritsuku miluje a jemně ho políbí. Ritsuka je nejdřív překvapen, ale za okamžik se podvolí. Prostorem prolétnou modří motýlci a zanechají zhluboka oddechujícího Ritsuku na kolenou.

Soubi se s novou silou otočí k Breathless. Vysmívá se jim, nedorostlým mláďatům, co ještě stále mají svá ouška, že neznají opravdovou sílu kouzla lásky. A vzápětí se armáda modrých motýlků rozletí k obrannému štítu, který Ai okamžitě vztyčí.

Ale štít nemůže odolat něžnému útoku. Motýlci ho obklopí a definitivně jím proniknou. Soubi vyhlásí své vítězství a řetězy z jeho i Ritsukova krku odpadnou. Je dobojováno…

V nastalém tichu Ritsuka při zvuku svého jména omámeně zvedne hlavu. Soubi stojí nad ním, s bezvládnými Breathles přehozenými přes rameno. Ptá se ho, zda je v pořádku.
Ritsuka se roztřeseně zvedne a opatrně se zeptá, zda je Soubi zabil. Ten to popře, jsou jen v bezvědomí. Dává Ritskukovi na vybranou, udělá, co bude chtít on.

Ritsuka zaváhá. Breathless způsobili mnoho zla, ale zabít je… Odmítne to. Soubi je tedy jen vrátí zpět tam, odkud přišli.
Když prochází kolem Ritsuky, znovu mu zopakuje, že ho miluje.

Ritsuka ho vztekle okřikne, že už to nikdy nechce slyšet. Ať mu to Soubi již nikdy neříká. A aby zmizel. Soubi ho přejede nečitelným pohledem, ale nakonec odejde.
Ritsuka se sám opře o lavici, na kterou dopadají jeho slzy… Soubi a slova o lásce ho tolik bolí…

***
Yuiko na Ritsuku čeká před třídou. Chlapec se konečně se objeví, v očích slzy. Ale otře si je a řekne jí, že dodrží svůj slib a zda se s ním stále ještě chce kamarádit. Yuiko nadšeně přisvědčí. Ristuka přikývne a stanoví si jednu podmínku.
Yuiko musí sama sebe přestat nazývat svým jménem a naučit se říkat slůvko já. Musí být sama sebou. Yuiko to váhavě zkusí a pak nemůže přestat. Ritsuka se nad jejím zmateným brebentěním pousměje, což u ní vyvolá jen další záplavu slov…

***
Ritsuka je opět u své psycholožky a prohlíží si na fotoaparátu Soubiho fotografie. Uvažuje, co vlastně znamená slovo láska. Všichni tak lehce mluví o lásce, zeptá se doktorky, ale co vlastně znamená někoho doopravdy milovat? Ta mu odpoví, že je těžké někoho milovat, když člověk nemiluje sám sebe…
Ale kdo vlastně je? ptá se vzápětí Ritsuka sám sebe.

Psycholožka se ho zeptá, zda má někoho rád. Ritsuka rychle vypne fotoaparát se Soubiho fotkami. Zaváhá.
Doktorka prohlásí, že třeba ona má Ritsuku moc ráda. Tak jak je.

Ritsuku to překvapí. Jeho lidé přece nemívají rádi…

A tak jí navrhne, ať se s ním vyfotí.

Doktorka nadšeně souhlasí.


3. epizoda