Beloved - být milován. Nezapomeň, šeptal mu Seimei.

Ritsuka, přestože je Beloved-Seimei už dva roky mrtvý, nezapomněl. Naopak. Vzpomíná...

Epizoda 1, Breathless - Bezdechý

Ritsuka, student šestého ročníku, je přesunut do nové školy. Přichází sám a to přijde spoustě dětí i učitelům zvláštní. Kde jsou jeho rodiče? Podle záznamů z dřívější školy nebyl právě bezproblémový student, ale přesto... nikdo nemá odpověď a Ritsuka se stává předmětem různých spekulací, šeptání a okukování. Všichni jsou zvědaví, kým je.

Když Ritsuka společně s učitelkou, třiadvacetiletou Hitomi Shinonome s oušky vejde do třídy, hádají se v ní jeho spolužačky s Havatari Yuiko . Proč? Dělají si z ní legraci, chtějí, aby sehnala Ritsukovo číslo a adresu. Když jde učitelka s ním před tabuli, aby ho představila, třída ztichne. A Yuiko se na první pohled zamiluje.

Učitelka navíc přidělí novému spolužákovi místo právě vedle ní.

Ritsuka ji požádá o půjčení knížky a Yuiko se zachová jako správná zamilovaná puberťačka. Štěstím se rozpovídá. Zeptá se Ritsuky, jestli jí nechce říkat jménem. Ritsuka, zraněný nevěřící Loveless, odmítá. Yuiko poněkud zvýší hlas a přiláká na sebe pozornost celé třídy. Ani to, jak se ztrapní, jí nestačí, zkusí získat Ritsukovo číslo nebo adresu, ptá se ho na jeho oblíbeného hrdinu... Ritsuka není hlupák, zeptá se, o co jí vlastně jde. Yuiko se přizná, že jí přijde cool. Slyší to dvě spolužačky a ve třídě vznikne slovní roztržka. Ritsuka nakonec přestane přihlížet, označí Yuiko za idiota a vrátí jí učebnici. Yuiko se rozbrečí, ale Ritsukovi je to jedno.

Po hodině je Ritsuka svědkem toho, jak si z Yuiko dělají její "kamarádky" legraci a využívají ji na nošení jejich věcí a plnění jejich povinností. Nelíbí se mu to, pomalu přichází na to, že je stejně sama jako on. Na obědě cítí její pohled, ale nic s tím nedělá. Ne, že by si jídlo zjevně vychutnával, chutná mu stejně tak, jako učitelce Hitomi . Která si právě čte Ritsukův dosavadní osud.

Je konec vyučování, Ritsuka jde domů. Ještě ve škole ho chytí Yuiko a nabídne se mu, jestli nechce jít s ní. Poprvé řekne svým kamarádkám ne a vzepře se jim. Kvůli Ritsukovy. Ale ten její nabídku odmítne. V tu chvíli k nim přiběhne učitelka Hitomi Shinonome a ptá se ho, jaký byl jeho první den. Je evidentní, že ho lituje. Ritsuka nemá rád lítost a zbytečnou starostlivost. A lásku.

Využije přítomnost Yuiko, řekne, že jsou z nich přátelé a všechno je v pořádku. Vezme ji za ruku a s ní v patách utíká. Kousek dál se zastaví, Yuiko začne šťastně mluvit o tom, že jsou z nich přátelé. Že budou spolu. Ritsuka ji trošku nevybíravým způsobem řekne, ať už nikdy nic takového neopakuje a utíká.

Vzpomíná na svoji matku. Střepy z rozbitého skla, její výčitky, že on přece není její Ritsuka. Že ho vyměnil a ona chce zpět toho svého. Utíká, ale stejně neuteče. Vzpomínkám, minulosti a... Soubimu.

Ruku mu obemkne teplá dlaň.

Ve vzduchu se zatřepotají křídla modrého motýla.

Soubi konstatuje, že Ritsuka plakal. Ten si to nenechá jen tak líbit, chce se vytrhnout a začne se hádat. Vždyť co mu může Soubi chtít? Nikdy se nepotkali, nemluvili spolu. Nemá právo zastavovat ho, když chce být sám.

Nakonec ztichne, všimne si, že Soubi nemá ouška. Znamená to, že je už dospělý. Zeptá se klidněji, proč ho Soubi zastavil. Odpověď je vlastně jen další otázka, která rozevírá spektrum dalších a dalších otázek a odpovědí. Neslyšel jsi o Fighterech? Od Seimeie?

Seimei...

Ritsuka je nyní ochotný s cizincem mluvit. Dozví se, že Soubi je celým jménem Agatsuma Soubi, byl partnerem jeho bratra. Diví se, že u nich nikdy nebyl na návštěvě. Nakonec se zeptá, jestli by nebyl Soubi ochotný vytvořit pro něj několik vzpomínek. Nechat se vyfotit.

Soubi bez okolků svolí, pohladí Ritsuku mezi oušky jako malé koťátko. A ještě pronese teatrální a ohraná slova, že všechno bude v pořádku.

Fotí se v parku. Ritsuka stejně nemůže přestat přemýšlet o Seimeiovi. Myslí si, že mohl zemřít místo bratra. Je smutný. Přesto ví, že ten dnešní dospělý (myslí Soubiho), je něčím důležitý. Ne jen tím, že mu dovolil nechat se vyfotit. Ne jen vzpomínkami, které díky němu má.

A proč chtěl fotky? Soubi se ho nenápadně ptá. Ritsuka se nakonec rozčílí a nahlas řekne důvod. Má strach, že zapomene. Ne, kdo je, ale svoji pravou existenci. Že nejde o vytváření vzpomínek na někoho, koho nezná. Protože Soubi je Seimeiův přítel a to pro něj mnoho znamená.

Jen se podiví, že měl Seimei dospělého přítele (bez oušek). Soubi ho uklidní, nemusí se přece bát.

Zničehonic se Soubi nakloní k mladíkovi, požádá ho o jeho sílu a dotkne se svými rty jeho. Oba se natahují přes stůj, okolo nich padá podzimní listí. Ritsuka nechápe, rozšíří oči a odtrhne se. Soubi ho nenechá utéct a na jeho rozhořčené otázky, co to udělal, odpoví jednoduše. Políbil jsem tě.

Snad nepřetržité sebeovládání Soubiho donutí Ritsuku znovu křičet. Vyčte Soubimu co udělal. Ale pro něj je polibek málo. "Vysvětlí" mu, že by měli mezi sebou vytvořit pouto silnější, než jakékoliv jiné. Ale proč nedodá.

Uchopí ho za ruku, políbí mu ji. Konečně přizná, že je zde právě kvůli tomu poutu, mluví o Ritsukově ztrátě. Zvedne oči ke svému budoucímu Sacrifice.

Snad by dál vysvětloval, ale vycítí dalšího Fightera. Odlepí se od Ritsuky a čeká, než k nim dojde.

Ritsuka se ptá, co myslel tou ztrátou. Obává se, že jeho ouška. Soubi se ho zeptá, jestli si myslí, že je připravený o ně přijít. Odpovědi se nedočká.

Blízko nich se objeví je další pár.

Jeden z něj se opovržlivě zeptá, jestli "to malé dítě" má už doopravdy bojovníka. Navíc tak velkého, tak... strašného. Nejspíš Fightera Beloved nepoznal.

Soubi se otáčí k protivníkům a pronese pevným tónem svoje první vyznání lásky vůči Ritsukovy. Ten nemůže přijmout taková slova, obviní Soubiho, že ho tím, co řekl, ponižuje. Soubi ujistí Ritsuku, že ho bude chránit, že pro něj udělá všechno, dá mu všechno. Svoje tělo, srdce a duši. To všechno ze svého života vezme a dá Ritskovy. Ritsuka nechápe, copak je toto možné?

Soubi dořekne, že pro něj bude bojovat. Tak, že se nebude muset ničeho bát. Ritsuka nechápe a Soubi mu vysvětlí, že má moc nad kouzly, manipuluje se slovy.

Najednou se k nim začne hrnout ohnivá stěna. Ritsuka se zalekne, chce utéct. Soubi ho zachytí do náruče. Naproti nim vystoupí dvě osoby.

Tvrdí, že si přišli pro Loveless. Teprve nyní se Ritsuka dozvídá svoje bojové jméno. Loveless... one without love. Chce konečně pořádné vysvětlení.

Soubi tuší, že nemá na vybranou. Kdyby Ritsuka chtěl, může s protivníky odejít. Začne tedy vyprávět...

že Seimeiovo skutečné jméno bylo Beloved. Strhne si z krku bílý šátek a ukáže písmena vyřezaná v kůži. Taktéž Beloved. Nad ním se táhnou jizvy jako po ostnatém drátu. Ritsuka vzpomíná... to jméno přece věděl, Seimei mu o něm povídal. Začíná chápat, že všechno nebylo tak, jak mu Seimei říkal. Existovalo tajemství, o kterém nevěděl. Zeptá se Soubiho, kdo vlastně je on a kým byl Seimei.

Šátek odletí a Soubi přizná svoji skutečnou identitu. Je bojovník Beloved. Ale teď patří Loveless.

Nyní se připomenou protivníci, jeden z nich vykřikne, že bojovník nemůže mít dva mistry. Beloved zemřeli, jak tedy může náležet Loveless? Takové tvrzení je nemyslitelné a ohavné. Protivníci volají Loveless k sobě. Ritsuka si může vybrat a jít.

Raději se zeptá Soubiho, kdo ti protivníci jsou. Je ujištěný, že se nemusí bát, že jsou příliš slabí, aby mohli zničit jejich pouto. Na malého, teprve dvanáctiletého chlapce bojícího se lásky, je to moc. Ukápne mu slza.

V té chvíli se protivníci rozhodnou zničit Soubiho pýchu. Jak o nich mohl říct, že jsou slabí? Souboj kouzel začíná.

Soubi ze své strany inicializuje bojový systém, písmena na jeho hrudi se rozzáří a zaktivuje se bojový mód.

Protivníci se představí: Breathless. Sacrifice Midori, Fighter Ai. Se začátkem boje souhlasí a okolo obou párů se rozlehne tma.

Soubi Ritsuku drží v náručí a uklidňuje. Slibuje, že všechno bude v pořádku.

Breathless vyšlou první dvě kouzla, Soubi je odrazí. Zkouší to znovu, ale Soubi znovu bez problémů kouzla přemůže a ještě se jim slovně vysmívá. Drží Ritsuku a bojuje sám.

Připravuje se na první útok ze své strany. Ovládne Aiovy myšlenky, Midori se ho snaží získat zpět a použije slovo "Sacrifice." Ritsuku to překvapí, zeptá se, o co vlastně jde. Nechápe, proč by někdo chtěl být Sacrifice=oběť.

Soubi mu najednou přijde špatný a zlý. Ai ho ještě podrývá svými slovy o odporném dospělém. Kouzlem Torrent na Loveless a Beloved vyšle proud vody. Soubi ho odrazí. Celá fraška, které se právě účastní, mu přijde zbytečná.

Vysvětlí Ritsukovi, že u tohoto boje nejde o to, kdo je špatný. Zde nejsou věci špinavé nebo čisté.

Odražené kouzlo Torrent vybuchne. Vzduch prorazí jediné zašumění motýlích křídel.

Breathless nechápou, dívají se, jak Soubi bere Ritsuku do náručí. Okolo nich začne poletovat podzimní listí.

Midori se ptá, jestli Soubi utíká. Okolo nich se udělá stejný vír, jako okolo L + B. Bojový mód se rozplyne. Beloved z boje odešel pomocí ptačích křídel. Nechal se od nich vytáhnout.

Soubi stále drží Ritsuku v náručí. Loveless se ptá, jestli zemřou. Beloved odpoví, že je ještě nedospělý, ale Ritsukovi to nestačí. Chce odpověď.

Se Soubiho dalším vyznáním lásky spokojený není, poručí, aby ho Soubi pustil na zem. Ale ten to neudělá. Chce ještě chvilku držet jeho tělo v objetí.

***

Breathless mezitím dojdou ke svému sensei. Ztěžují si, že je Soubi živí i přesto, že měl se Seimeiem umřít. Porušil pravidla a to si jako Fighter nesmí dovolit!

Sensei jim jen vyhrožuje, že pokud znovu zklamou a Fightera (asi je na mysli Soubi) nepřemůžou, budou rozdělení. Breathless slibují, že svůj úkol splní a Loveless dovedou.

***

Modrý motýlek přeletí nad Ritsukovou postavou. Stojí sám a přemýšlí... Bylo dnešní odpoledne skutečné? Boj, Seimeiův přítel... Nevymyslel si všechno?

Má padesát fotografií, které mu jasně ukazují, že nesnil.


2. epizoda